POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Informații generale

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale VAMA CIUCAȘ SRL, denumită în continuare după numele site-ului, Pastel Chalet, având sediul social în comuna Tărlungeni, Județ Brașov, Str. Zizinului, nr 52, Sat Zizin, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/686/2010 și având cod unic de înregistrare RO27071798.

Prezenta Politică de confidențialitate are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în calitate de operator de date al paginii de internet https://www.pastelchalet.ro. Citește cu atenție această politică pentru a înțelege modul în care prelucrăm datele și de ce facem acest lucru.

 1. Ce sunt datele personale, cum și ce fel de date colectăm

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Exemple de astfel de date:

 • informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului și despre sistemul de operare;
 • informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 • informații precum adresa ta de e-mail, pe care o introduci la înregistrarea pe website-ul nostru;
 • informații precum numele și adresa ta de e-mail, pe care le introduci pentru a configura abonările la e-mailurile și sau buletinele noastre informative;
 • informații pe care le introduci în timp ce utilizezi serviciile de pe website-ul nostru;
 • informații care sunt generate în timp ce utilizezi website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizezi;
 • informații referitoare la orice achiziție efectuată, servicii utilizate sau tranzacții pe care le faci prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 • informații conținute în orice comunicări ne trimiți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • orice alte informații personale pe care ni le trimiți.

Pastel Chalet colectează date personale prin intermediul website-ului www.pastelchalet.ro, în momentul în care interacționezi cu el, fie că îți creezi un cont de utilizator sau plasezi o comandă, fie în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face atât pentru nevoile tale de consumator, cât și pentru afacerea noastră. Această acțiune are scopul de a facilita comunicarea, procesul de achiziționare, livrare, dar și de a îmbunătății în permanență experiența ta pe site, pe baza feedbackului de la tine.

Dacă ești client al site-ului, Pastel Chalet prelucrează datele tale cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre tine și Pastel Chalet, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, pentru informarea ta asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.;

Temei: Prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop are la bază contractul încheiat între tine și Pastel Chalet, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale între tine și Pastel Chalet.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Pastel Chalet în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare;

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Pastel Chalet de a respecta obligațiile legale care îi revin și, deci, în imposibilitatea de a-ți oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Pastel Chalet prin intermediul site-ului;

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă alegi să-l furnizezi.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site;

Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Pastel Chalet de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru tine, în calitate de client.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența ta pe site;
 • Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Pastel Chalet de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms ce conține comunicări comerciale. În plus, poți să te dezabonezi prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

 1. Durata prelucrării și stocării datelor

Pastel Chalet va prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, dar nu mai mult de 10 ani. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, ele urmează a fi distruse/transferate către un alt operator de date cu caracter personal, sub condiția ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în limite și scopuri similare cu cele agreate inițial sau transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare.

În situația în care ești client și îți exerciți opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Pastel Chalet va interpreta această acțiune ca decizia ta de a te dezabona de la primirea de comunicări comerciale, prin care te ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegi să îți ștergi contul de utilizator, nu îți vom mai trimite e-mailuri și/sau SMS-uri de acest tip. Totuși, dorim să te informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor tale cu caracter personal. În cazul în care dorești să nu îți mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă dorești ștergerea datelor, îți poți exercita drepturile detaliate la secțiunea Drepturile de care beneficiezi, de mai jos. În cazul în care soliciți ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Pastel Chalet va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Pastel Chalet pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Pastel Chalet poate dezvălui datele tale către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Pastel Chalet în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu, firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale, organizate de către Pastel Chalet prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

 1. Drepturile de care beneficiezi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiezi de următoarele drepturi:

DREPTUL DE A FI INFORMAT

Odată ce ai consimțit și ai devenit o persoană vizată, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele tale personale, la ce sunt folosite, să le accesezi, să le modifici și chiar să revoci consimțământul pentru o anumită organizație. În același timp, ai dreptul să-ți accesezi datele personale ori de câte ori vrei.

DREPTUL DE ACCES

În baza acestui drept poți solicita informații referitoare la toate aspectele care privesc datele tale personale, colectate de către operator (dacă datele tale sunt prelucrate sau nu, de unde provin, cine le procesează, cu ce scop, pe ce perioadă de timp, unde sunt stocate). Tot în baza acestui drept poți solicita o „copie” a informațiilor cu caracter personal ce au fost prelucrate.

 

DREPTUL LA RECTIFICARE

Poți solicita rectificarea, modificarea datelor tale cu caracter personal prelucrate de operator, după ce operatorul, prin proceduri interne, a verificat identitatea ta.

DREPTUL DE A FI UITAT (DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR)

Un alt drept important este cel la ștergerea datelor (sau de a fi uitat). Principiul general este că o persoană are dreptul de a cere ștergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând că există circumstanțe în care datele nu vor fi șterse la cererea persoanei vizate. De exemplu, dacă datele personale sunt folosite pentru conformarea cu o obligație legală sau pentru siguranța sănătății publice, pentru cercetare științifică, atunci dreptul la ștergerea datelor poate fi refuzat persoanei vizate.

DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PRELUCRAREA DATELOR

Conform GDPR o persoană are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în diverse circumstanțe. De exemplu, o persoană vizată poate restricționa prelucrarea datelor personale când crede că acestea nu sunt exacte. În acest caz, persoana va putea restricționa prelucrarea datelor până când acuratețea acestora este verificată. Un alt caz de restricționare a prelucrării datelor este momentul în care persoana vizată obiectează prelucrarea.

PORTABILITATEA DATELOR

Ai de asemenea dreptul la portarea datelor. În lipsa altor condiții contractuale (de care ar trebui să fii informat înainte de a consimți prelucrarea datelor) iți poți muta datele de la un furnizor la altul într-un mod ușor și rapid.

DREPTUL LA OPOZIȚIE

Acest drept include: dreptul de a te opune prelucrării și dreptul de a te opune aplicării procesului decizional automat și creării de profiluri.

DREPTURI LEGATE DE PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI

Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial negativ care ar putea fi luate fără intervenție umană. GDPR-ul definește crearea de profiluri ca fiind orice formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația economică, locația și altele. Dacă o organizație folosește crearea de profiluri, trebuie să ia anumite măsuri de siguranță. De exemplu, să fie utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal să fie securizate, să existe măsuri care permit anomaliilor să fie corectate cu un risc minim de erori. De reținut, procesul decizional automatizat nu trebuie să fie aplicat niciodată unui copil.

DREPTUL DE A-ȘI RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Printr-o manifestare de voință simetrică celei prin care ți-ai dat consimțământul, în orice moment îl vei putea retrage, iar noi vom ține cont de această retragere.

La exercitarea oricăreia dintre aceste drepturi, în cazul în care nu există impedimente legale, noi ne vom conforma prevederilor Regulamentului GDPR, operând cele solicitate de persoana vizată și informând persoana vizată despre demersurile efectuate.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării

Articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care ne dați consimțământul, pentru un anumit scop de prelucrare.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea de servicii, prelucrarea se desfășoară în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulamentul GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu, în cazul elaborării ofertelor.

În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care ne impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulamentul GDPR.

În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui sa fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. În această ipoteză, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulamentul GDPR.

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, în cazul în care prelucrarea nu se efectuează în baza niciunuia dintre motivele menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese contravin intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

 1. Cooki-uri

Paginile noastre de Internet folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri de Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID. Un cookie ID este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără folosirea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului nostru web. Ca și exemplu, utilizatorul site-ului web nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece datele au fost deja preluate, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual, prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browserul de Internet. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, o parte din funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, accesați Politica de cookie-uri din site.

 1. Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlinkuri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

 1. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când, publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

 1. Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre tine trebuie să fie corectate sau actualizate.